Home | About | Contact

Dell 8 Getting Started Manual

Download Getting started manual of Dell PowerEdge M1000e Desktop, Network Card for Free or View it Online on All-Guides.com. This version of Dell PowerEdge M1000e Manual compatible with such list of devices, as: PowerEdge M605, PowerEdge M610, PowerEdge M710HD, PowerEdge M805, POWEREDGE M905

Dell PowerEdge M1000e Getting started manual - Page 1
1
Dell PowerEdge M1000e Getting started manual - Page 2
2
Dell PowerEdge M1000e Getting started manual - Page 3
3
Dell PowerEdge M1000e Getting started manual - Page 4
4
Dell PowerEdge M1000e Getting started manual - Page 5
5
Dell PowerEdge M1000e Getting started manual - Page 6
6
Dell PowerEdge M1000e Getting started manual - Page 7
7
Dell PowerEdge M1000e Getting started manual - Page 8
8
Dell PowerEdge M1000e Getting started manual - Page 9
9
Dell PowerEdge M1000e Getting started manual - Page 10
10
Dell PowerEdge M1000e Getting started manual - Page 11
11
Dell PowerEdge M1000e Getting started manual - Page 12
12
Dell PowerEdge M1000e Getting started manual - Page 13
13
Dell PowerEdge M1000e Getting started manual - Page 14
14
Dell PowerEdge M1000e Getting started manual - Page 15
15
Dell PowerEdge M1000e Getting started manual - Page 16
16
Dell PowerEdge M1000e Getting started manual - Page 17
17
Dell PowerEdge M1000e Getting started manual - Page 18
18
Dell PowerEdge M1000e Getting started manual - Page 19
19
Dell PowerEdge M1000e Getting started manual - Page 20
20
Dell PowerEdge M1000e Getting started manual - Page 21
21
Dell PowerEdge M1000e Getting started manual - Page 22
22
Dell PowerEdge M1000e Getting started manual - Page 23
23
Dell PowerEdge M1000e Getting started manual - Page 24
24
Dell PowerEdge M1000e Getting started manual - Page 25
25
Dell PowerEdge M1000e Getting started manual - Page 26
26
Dell PowerEdge M1000e Getting started manual - Page 27
27
Dell PowerEdge M1000e Getting started manual - Page 28
28
Dell PowerEdge M1000e Getting started manual - Page 29
29
Dell PowerEdge M1000e Getting started manual - Page 30
30
Dell PowerEdge M1000e Getting started manual - Page 31
31
Dell PowerEdge M1000e Getting started manual - Page 32
32
Dell PowerEdge M1000e Getting started manual - Page 33
33
Dell PowerEdge M1000e Getting started manual - Page 34
34
Dell PowerEdge M1000e Getting started manual - Page 35
35
Dell PowerEdge M1000e Getting started manual - Page 36
36
Dell PowerEdge M1000e Getting started manual - Page 37
37
Dell PowerEdge M1000e Getting started manual - Page 38
38
Dell PowerEdge M1000e Getting started manual - Page 39
39
Dell PowerEdge M1000e Getting started manual - Page 40
40
Dell PowerEdge M1000e Getting started manual - Page 41
41
Dell PowerEdge M1000e Getting started manual - Page 42
42
Dell PowerEdge M1000e Getting started manual - Page 43
43
Dell PowerEdge M1000e Getting started manual - Page 44
44
Dell PowerEdge M1000e Getting started manual - Page 45
45
Dell PowerEdge M1000e Getting started manual - Page 46
46
Dell PowerEdge M1000e Getting started manual - Page 47
47
Dell PowerEdge M1000e Getting started manual - Page 48
48
Dell PowerEdge M1000e Getting started manual - Page 49
49
Dell PowerEdge M1000e Getting started manual - Page 50
50
Dell PowerEdge M1000e Getting started manual - Page 51
51
Dell PowerEdge M1000e Getting started manual - Page 52
52
Dell PowerEdge M1000e Getting started manual - Page 53
53
Dell PowerEdge M1000e Getting started manual - Page 54
54
Dell PowerEdge M1000e Getting started manual - Page 55
55
Dell PowerEdge M1000e Getting started manual - Page 56
56
Dell PowerEdge M1000e Getting started manual - Page 57
57
Dell PowerEdge M1000e Getting started manual - Page 58
58
Dell PowerEdge M1000e Getting started manual - Page 59
59
Dell PowerEdge M1000e Getting started manual - Page 60
60
Dell PowerEdge M1000e Getting started manual - Page 61
61
Dell PowerEdge M1000e Getting started manual - Page 62
62
Dell PowerEdge M1000e Getting started manual - Page 63
63
Dell PowerEdge M1000e Getting started manual - Page 64
64
Dell PowerEdge M1000e Getting started manual - Page 65
65
Dell PowerEdge M1000e Getting started manual - Page 66
66
Dell PowerEdge M1000e Getting started manual - Page 67
67
Dell PowerEdge M1000e Getting started manual - Page 68
68
Dell PowerEdge M1000e Getting started manual - Page 69
69
Dell PowerEdge M1000e Getting started manual - Page 70
70
Dell PowerEdge M1000e Getting started manual - Page 71
71
Dell PowerEdge M1000e Getting started manual - Page 72
72
Dell PowerEdge M1000e Getting started manual - Page 73
73
Dell PowerEdge M1000e Getting started manual - Page 74
74
Dell PowerEdge M1000e Getting started manual - Page 75
75
Dell PowerEdge M1000e Getting started manual - Page 76
76
Dell PowerEdge M1000e Getting started manual - Page 77
77
Dell PowerEdge M1000e Getting started manual - Page 78
78
Dell PowerEdge M1000e Getting started manual - Page 79
79
Dell PowerEdge M1000e Getting started manual - Page 80
80
Dell PowerEdge M1000e Getting started manual - Page 81
81
Dell PowerEdge M1000e Getting started manual - Page 82
82
Dell PowerEdge M1000e Getting started manual - Page 83
83
Dell PowerEdge M1000e Getting started manual - Page 84
84
Dell PowerEdge M1000e Getting started manual - Page 85
85
Dell PowerEdge M1000e Getting started manual - Page 86
86
Dell PowerEdge M1000e Getting started manual - Page 87
87
Dell PowerEdge M1000e Getting started manual - Page 88
88
Dell PowerEdge M1000e Getting started manual - Page 89
89
Dell PowerEdge M1000e Getting started manual - Page 90
90
Dell PowerEdge M1000e Getting started manual - Page 91
91
Dell PowerEdge M1000e Getting started manual - Page 92
92
Dell PowerEdge M1000e Getting started manual - Page 93
93
Dell PowerEdge M1000e Getting started manual - Page 94
94
Dell PowerEdge M1000e Getting started manual - Page 95
95
Dell PowerEdge M1000e Getting started manual - Page 96
96
Dell PowerEdge M1000e Getting started manual - Page 97
97
Dell PowerEdge M1000e Getting started manual - Page 98
98
Dell PowerEdge M1000e Getting started manual - Page 99
99
Dell PowerEdge M1000e Getting started manual - Page 100
100
Dell PowerEdge M1000e Getting started manual - Page 101
101
Dell PowerEdge M1000e Getting started manual - Page 102
102
Dell PowerEdge M1000e Getting started manual - Page 103
103
Dell PowerEdge M1000e Getting started manual - Page 104
104
Dell PowerEdge M1000e Getting started manual - Page 105
105
Dell PowerEdge M1000e Getting started manual - Page 106
106
Dell PowerEdge M1000e Getting started manual - Page 107
107
Dell PowerEdge M1000e Getting started manual - Page 108
108
Dell PowerEdge M1000e Getting started manual - Page 109
109
Dell PowerEdge M1000e Getting started manual - Page 110
110
Dell PowerEdge M1000e Getting started manual - Page 111
111
Dell PowerEdge M1000e Getting started manual - Page 112
112
Dell PowerEdge M1000e Getting started manual - Page 113
113
Dell PowerEdge M1000e Getting started manual - Page 114
114
Dell PowerEdge M1000e Getting started manual - Page 115
115
Dell PowerEdge M1000e Getting started manual - Page 116
116
Dell PowerEdge M1000e Getting started manual - Page 117
117
Dell PowerEdge M1000e Getting started manual - Page 118
118
Dell PowerEdge M1000e Getting started manual - Page 119
119
Dell PowerEdge M1000e Getting started manual - Page 120
120
Dell PowerEdge M1000e Getting started manual - Page 121
121
Dell PowerEdge M1000e Getting started manual - Page 122
122
Dell PowerEdge M1000e Getting started manual - Page 123
123
Dell PowerEdge M1000e Getting started manual - Page 124
124
Dell PowerEdge M1000e Getting started manual - Page 125
125
Dell PowerEdge M1000e Getting started manual - Page 126
126
Dell PowerEdge M1000e Getting started manual - Page 127
127
Dell PowerEdge M1000e Getting started manual - Page 128
128
Dell PowerEdge M1000e Getting started manual - Page 129
129
Dell PowerEdge M1000e Getting started manual - Page 130
130
Dell PowerEdge M1000e Getting started manual - Page 131
131
Dell PowerEdge M1000e Getting started manual - Page 132
132
Dell PowerEdge M1000e Getting started manual - Page 133
133
Dell PowerEdge M1000e Getting started manual - Page 134
134
Dell PowerEdge M1000e Getting started manual - Page 135
135
Dell PowerEdge M1000e Getting started manual - Page 136
136
Dell PowerEdge M1000e Getting started manual - Page 137
137
Dell PowerEdge M1000e Getting started manual - Page 138
138
112 Dell 8/4Gbps FC SAN Module Başlangıç Kılavuzu
53-1001963-01
LINUX veya UNIX için
a. Komut isteminde aşağıdakileri girin:
tip /dev/ttyb -9600
b. Terminal uygulaması bilgi raporlamayı durdurduğunda oturum açma istemini görüntülemek için
Enter’a basın.
c. Aşağıdaki kimlik bilgilerini kullanarak varsayılan yönetici hesabında oturum açın:
Login: admin (Kullanıcı Adı: admin)
Password: password (Parola: password)
d. Yönetici parolasını değiştirmeniz istendiğinde değiştirin veya atlamak için Ctrl-C tuşlarına basın.
Görev 2: IP adresini değiştirme
1. FC SAN Module’ün POST işlemini tamamladığını doğrulayın. POST tamamlandığında, bağlantı noktası
durumu ve FC SAN Module güç ile durum LED’leri standart duruma döner
.
2. CLI ipAddrSet komutunu girin.
Ekrandaki yönergeleri izleyin ve aşağıdaki örnekte görüldüğü gibi doğru bilgileri girin.
switch:admin> ipaddrset (switch:admin> ipaddrset)
Ethernet IP Address [10.77.77.77]:10.32.53.47 (Ethernet IP Adresi [10.77.77.77]:10.32.53.47)
Ethernet Subnetmask [255.255.255.0]:255.255.240.0 (Ethernet Alt Ağ Maskesi [255.255.255.0]:255.255.240.0)
Fibre Channel IP Addresss [none]: (Fiber Kanal IP Adresi [yok]:)
Fibre Channel Subnetmask [none]: (Fiber Kanal Alt Ağ Maskesi [yok]:)
Gateway IP Address [0.0.0.0]:10.32.48.1 (Ağ Geçidi IP Adresi [0.0.0.0]:10.32.48.1)
DHCP [Off]: (DHCP [Kapalı]:)
IP address is being changed...Done. (IP adresi değiştiriliyor...Bitti.)
3. Adresin doğru şekilde ayarlandığını doğrulamak için istemde ipAddrShow komutunu girin.
IP adresini ayarlamak için CMC CLI’yi kullanma
FC SAN Module IP adresini CMC CLI ile değiştirmek için aşağıdaki adımları uygulayın.
1. CMC CLI’de Telnet oturumu oluşturun.
2. Komut isteminde connect switch-x yazın, burada x, FC SAN Module’ün yüklü olduğu yuvadır
. Örneğin,
switch-x aşağıdaki olabilir:
Switch-3, B1 yuvasına yüklü FC SAN Module için.
Switch-4, B2 yuvasına yüklü FC SAN Module için.
Switch-5, C1 yuvasına yüklü FC SAN Module için.
Switch-6, C2 yuvasına yüklü FC SAN Module için.
3. Oturum isteminde, varsayılan kullanıcı adını olarak “admin”, parola olarak “password” sözcüğünü girin.
4. Seçili FC SAN modülünün IP adresini değiştirmek için ilgili CLI komutlarını kullanın. Blade Server
Enclosure CLI belgelerinize bakın.