Home | About | Contact

Dantax DVD920 Supplementary Manual

Download Firmware update of Dantax DVD920 DVD Player for Free or View it Online on All-Guides.com.

Brand: Dantax

Category: DVD Player

Type: Firmware update for Dantax DVD920

Pages: 2 (0.16 Mb)

Download Dantax DVD920 Firmware update

Dantax DVD920 Firmware update - Page 1
1
Dantax DVD920 Firmware update - Page 2
2
DANSK
DVD-920 opdatering
Al opdatering og indlæsning af ny firmware/software er på eget ansvar.
Support og evt. problemer dækkes ikke af garantien.
1. Brænd filen BBK935.BIN på CD-R. (Format: ISO9660 uden Joliet)
2. Tænd DVD-920 afspilleren og åbn skuffen.
3. Isæt CD med opdateringen og luk skuffen.
4. Vent, Tryk på PLAY for at starte opdatering.
5. Tekst på skærm viser “FILE COPY”.
6. Efter kopiering åbner skuffen automatisk. Fjern CD og vent.
Skærm viser “opdatering”
OBS: Sluk eller afbryd ikke. Opdatering er endnu ikke færdig.
7. Vent, når opdatering er færdig, vil afspilleren automatisk genstarte (reset).
8. Sluk afspilleren.
VIGTIGT ! : Sluk ikke afspilleren under opdatering. Afbryd aldrig opdateringen.